Matematikk med mening – innholdsliste

Innhold

 

1             Matematikk – oppfatninger, myter og karikaturer

1.1 Matematikk – hva er det egentlig?

1.2 Elevers og studenters assosiasjoner til matematikk

1.3 Leksikon – hvordan matematikk presenteres

1.4 Matematikk – oppfunnet eller oppdaget?

1.5 Matematikkvitser og karikaturer

2             Matematikk og samfunn

2.1 Matematikkfagets status i samfunnet

2.2 Timetallsbetraktninger

2.3 Litt om matematikk og demokratiske retter

2.4 Situert kunnskap – situert læring

2.5 Tall, talloppfatning og tallforståelse

2.6 Geometri i skole, i hverdag og i kunst

2.7 Matematiske glimt fra noen tidligere kulturer

2.7 Matematikk i norsk skole – historiske glimt

3             Å være matematisk – elevers kompetanse i matematikk

3.1 Svaret er 8 – hva er spørsmålet?

3.2 Kompetansebegrepet i matematikk

3.3 Å være matematisk i et fellesskap

3.4 Å utvikle og delta i matematiske fellesskap

4             Matematikk, språk og kommunikasjon

4.1 Matematikk – språk og terminologi

4.2 Virkelighet – språk – oppfatning

4.3 Matematikk, språk og makt

4.4 Matematikk i ulike språk

4.5 Matematikkens stringens og virkelighetens kaos

4.6 Læring gjennom aktiv kommunikasjon

4.7 Geometriske stafetter

4.8 Samarbeid, kommunikasjon og samtaler i matematikk

5             Å lære matematikk

5.1 Matematikk på kinesisk – eller på norsk

5.2 Matematikk – rituelle handlinger eller forståelse

5.3 Kritisk søkelys på matematikkfaget i skolen

5.4 Noen myter om hvordan elever lærer matematikk

5.5 Spiralprinsippet

5.6 Kappregning

5.7 Å lære matematikk

5.8 Misoppfatninger og diagnostisk undervisning

6             Eksperimentering og utforsking i matematikk

6.1 Eksperimentering og utforsking – noen eksempler

6.2 Undersøkelseslandskap

6.3 Regnefortellinger

7             Varierte og engasjerende arbeidsmåter i matematikk

7.1 Eksempler på engasjerende arbeidsmåter

7.2 Problemløsning

7.3 Åpne og rike matematikkoppgaver

7.4 Grubliser

7.5 Tema- og prosjektarbeid i matematikk

7.6 Matematiske skattejakter

7.7 Stasjonsundervisning i matematikk

7.8 Reflektert og ureflektert moromatematikk

8             Tilpasset matematikkopplæring i inkluderende læringsmiljø

8.1 Ulike behov i et matematikklasserom

8.2 Tilpasning og inkludering

8.3 Nivågruppering i matematikklasserommene

8.4 Inkluderende matematikkundervisning

8.5 Matematikkvansker

9             Respons og vurdering

9.1 Lærerrespons på elevarbeider

9.2 En elevs opplevelse av hva prøver tester

9.3 Vurdering i matematikk

9.4 Matematikkprøver

9.5 Mappevurdering

9.6 Å «rette» med grønt

9.7 Godbitark i matematikk

10           Å være lærer og å være elev i matematikk

10.1 Overlærer Abel og lille Marius

10.2 Å være lærer i matematikk

10.3 Arbeidsplaner og lærebokas rolle

10.4 Å være elev i matematikk

10.5 Holdninger til matematikk

10.6 Glede og engasjement