Aktuelt

Begynneropplæringen

Marit Johnsen-Høines Marit Johnsen-Høines utdyper læreplanen når hun viser hvordan elevers uformelle språk og matematiske innsikt gir grunnlag for læring. Gjennom eksempler …

Barn, matematikk og språk

Marit Johnsen-Høines Marit Johnsen-Høines viser hvordan begynneropplæring i matematikk begynner i barnehagen. Denne boka konkretiserer Rammeplan for barnehagen (2017). Den har fokus …

Ny postadresse

Caspar Forlag AS har fått oppdatert postadresse: Postboks 2966 Tveitevannet  5825 Bergen

Køyesenger. Tidlig tallforståelse

Køyesenger – Tidlig tallforståelse. Forfatter: Catherine Twomey Fosnot Oversatt og tilrettelagt for norsk av: Karine Andersen, Dag Gulaker, Tore Heggem og Kjærand …