Bestill bøker

Begynneropplæring og tilpassa undervisning 365,- Bestill boka
Begynneropplæringen 525,- Bestill boka
De små teller også 300,- Bestill boka
Det matematiske barnet 525,- Bestill boka
Eksperimentering med matematikk 1 345,- Bestill boka
Eksperimentering med matematikk 2 370,- Bestill boka
Fleksible språkrom 205,- Bestill boka
Fosnot: Beste kjøp 295,- Bestill boka
Fosnot: Dagligvarer 295,- Bestill boka
Fosnot: Køyesenger 295,- Bestill boka
Fosnot: Arkitektprosjektet 295,- Bestill boka
Geometri – Jordmåling 265,- Bestill boka
Inspirasjonsbok for matematikklærere 160,- Bestill boka
I tallenes verden 350,- Bestill boka
I tallkongruensens verden 380,- Bestill boka
Kultur og matematikk 375,- Bestill boka
Læringsfellesskap/Learning Communities 430,- Bestill boka
Læringssamtalen i matematikkfagets praksis, bok 1 330,- Bestill boka
Læringssamtalen i matematikkfagets praksis, bok 2 365,- Bestill boka
Matematikk og undervisning – Norden 2000 150,- Bestill boka
Matematikkhistorie i miniatyr 110,- Bestill boka
Matematikk med mening – mening for alle 525,- Bestill boka
Matematikklæring for framtida 410,- Bestill boka
Matematikksamtaler 420,- Bestill boka
Matematiske byggesteiner 525,- Bestill boka
Matematiske horisonter 1 410,- Bestill boka
Matematiske sammenhenger – Algebra og funksjonslære 355,- Bestill boka
Matematiske sammenhenger – Geometri 310,- Bestill boka
Matematiske sammenhenger – Statistikk og sannsynlighetsregning 310,- Bestill boka
Matematiske sammenhenger – Tallære 310,- Bestill boka
Matematiske tenkemåter 525,- Bestill boka
Matematiske utfordringer – Tangentens oppgavehefte 460,- Bestill boka
Matematiske utfordringer – Tangentens oppgavehefte (Nynorsk) 460,- Bestill boka
Perspektiver på matematikkvansker 220,- Bestill boka
Problematferd i et relasjonelt perspektiv 245,- Bestill boka
Rom for matematikk – I barnehagen 395,- Bestill boka
Samtalen som forskningsmetode 210,- Bestill boka
Sannsynlighetsregning og statistisk metodelære 525,- Bestill boka
Sannsynlighetsregning – en fagdidaktisk innføring 370,- Bestill boka
Scaffolding Childrens learning 285,- Bestill boka
Snø-ski-geometri 125,- Bestill boka
Sorgarbeid i skolen 225,- Bestill boka
Stillaser om barns læring 285,- Bestill boka
Students’ Goals 365,- Bestill boka
Tenk Kreativt 1 450,- Bestill boka
Tenk Kreativt 2 450,- Bestill boka
Tenk Kreativt 1 (Nynorsk) 450,- Bestill boka
Tenk Kreativt 2 (Nynorsk) 450,- Bestill boka
Utsyn mot vitenskap og forskning 290,- Bestill boka
Visuelle perspektiv – Avbildning og symmetri 370,- Bestill boka
Visuelle perspektiv – Lineær algebra 370,- Bestill boka
Visuelle perspektiv – Tallteori 440,- Bestill boka
Å lære algebraisk tenkning 525,- Bestill boka