Bøker

Caspar Forlag gir ut lærebøker i matematikk / matematikk fagdidaktikk for førskole/allmennlærerutdanning. I tillegg har vi kompendier med oppgaver for elever i grunnskolen og den videregående skole. Mange av våre bøker inneholder inspirasjon, ideer og konkrete undervisningsopplegg som kan benyttes på ulike alderstrinn og nivå. Ved å søke på tittel får du mer informasjon om den enkelte bok. For bestilling eller annen informasjon kan vi nåes på e-post: post@caspar.no