Bøker

Caspar Forlag gir ut lærebøker i matematikk / matematikk fagdidaktikk for  førskole/allmennlærerutdanning. I tillegg har vi kompendier med oppgaver for elever i grunnskolen og den videregående skole. Mange av våre bøker inneholder inspirasjon, ideer og konkrete undervisningsopplegg som kan benyttes på ulike alderstrinn og nivå.

Ved å søke på tittel får du mer infomasjon om den enkelte bok.

For bestilling eller annen informasjon kan vi nåes på e-post: post@caspar.no