Åpningstider, Caspar Forlag AS

Caspar Forlag AS har bemannet kontor 2 dager pr. uke,
tirsdag og fredag. 

Telefonen besvares tirsdag fra kl. 10.00 til 14.00 og fredag fra kl. 10.00 til 12.00.
Ellers kan vi også nås på E-post post@caspar.no eller eli@caspar.no