Temanummer i Tangenten om fagfornying og kjerneelement

Tangenten nr. 4 i 2018 vert eit nummer der me ynskjer å setja fokus på fagfornyinga og kjerneelementa. Me oppmodar dei som er opptekne av dette til å senda oss tekstar om temaet. Aktuelle nykelord er:

 • ny læreplan,
 • kjerneelement,
 • læreplan og kompetansemål,
 • dybdelæring,
 • programmering,
 • progresjon,
 • matematikk i tverrfaglege tema,
 • matematikk som tenkjefag,
 • matematikk og læring,
 • lære å lære matematikk,
 • koding,
 • algoritmisk tenking, osv.

Frist for innsending er 1. oktober, men send gjerne før. Send til redaktør Rune Herheim.