Tangenten 1 2018

Fire fokus for god matematikkundervising

Holmboeprisen vert kvart år delt ut til lærarar som har utmerka seg i arbeid med matematikkfaget i grunnskule eller vidaregåande skule. I dette nummeret har me med tekstar frå vinnaren, Hanan Mohamed Abdelrahaman, samt tre av dei seks som fekk heidersomtale: Anne-Marit Selstø Rathke, Renate Jensen og Lura skule representert ved Monica Gilje Rennemo, Laila Karin Olsen Meberg og Wenke Leonora Søvik. Prisen gir eit positivt fokus på matematikk i skulen og er ein måte å verdsetja god matematikkundervising på.

Les hele lederen her. Innholdsliste for bladet ligger her.