Høstferie i uke 41

Caspar Forlag AS tar høstferie i uke 41

Vi vil derfor ikke være tilgjengelig på e-post og telefon.

Bøker kan bestilles direkte fra lager på ordre@fagbokforlaget.no også i høstferien.