Ny utgave av Det Matematiske Barnet

Det Matematiske Barnetdet-matematiske-barnet-bokomslag

Forfattere: Elin Kirsti Lie Reikerås og Ida Heiberg Solem.

Nå er ny og revidert utgave av Det Matematiske Barnet av Ida Heiberg Solem og Elin Kirsti Lie Reikerås kommet i salg hos Caspar Forlag AS.

«Det matematiske barnet er reflekterende og kommuniserende, lekende og fantaserende.

Det har matematisk kunnskap som det utvikler og bruker som del av sin kreativitet.

Boka handler om hvordan barn i samspill med andre  bruker, språksetter og utvikler matematikk.

Samtidig handler den om voksnes matematiske og didaktiske forståelse av dette.

Det matematiske barnet  viser kreative muligheter for matematikk i barnehagen og også for småskoletrinnet».

Nye utgaven har nytt ISBN nummer: 978-82-93598-015.
Pris kr 525,-