Ny utgave av Det Matematiske Barnet, Juni 2017

Det Matematiske Barnetdet-matematiske-barnet-bokomslag

Forfattere: Elin Kirsti Lie Reikerås og Ida Heiberg Solem.

I løpet av juni 2017 kommer en ny og revidert utgave av Det Matematiske Barnet av Ida Heiberg Solem og Elin Kirsti Lie Reikerås ut hos Caspar Forlag AS.

Den nye utgaven får nytt ISBN nummer:
978-82-93598-015.
Pris kr 525,-