Tangentens søkeregister

Søkeregisteret for eldre artikler i Tangenten er nå oppe, om enn i en litt enkel utgave inntil videre.

For å søke på artikler, velg
* Tangenten
* Liste over tidligere nummer
* søk i fritekst i utgaver av Tangenten fra 2000 til 2014 (helt øverst)
* skriv inn søkeord, tittel, forfatter i søkefeltet

Du vil nå få opp ønsket artikkel i PDF format.