Sannsynlighetsregning – en fagdidaktisk innføring.

sannsynlighet, fagdidaktikForfatter: Knut Ole Lysø

I denne boka utdyper forfatteren aspekter ved sannsynlighetsregningen gjennom fagdidaktiske betraktninger. Slik utdyper han fagdidaktiske perspektiver.
Boka inneholder
− læringsteoretiske begrunnelser,
− historiske betraktninger om sannsynlighetsregningens opprinnelse,
− gjennomgang og drøftinger av metodiske tilnærminger,
− eksempler på aktiviteter i skole og samfunn (herunder også en bred gjennomgang av ulike spill),
− en drøfting av grunnskolens innhold i sannsynlighetsregning i lys av eksamensoppgaver, lærebøker og læreplaner.

Les også Sannsynlighetsregning og statistisk metodelære av samme forfatter

ISBN 978-82-90898-37-8
Pris: 385,-