Meningsfylt matematikk -nærhet og engasjement i læringen.

Forfatter: Geir H. BottenMeningsfylt 2011 omslag.indd

 

Meningsfylt matematikk er ei bevisstgjøringsbok der Geir Botten drøfter fagets rolle i skole og samfunn. Gjennom eksempler illustrerer han betydningen faget har og har hatt – på godt og på vondt. Forfatteren tydeliggjør hvordan arbeidsformer reflekterer fagsyn og læringssyn og hvordan kontekst, språk, kommunikasjon og samarbeid har en sentral rolle i all læring. Her er mange ideer til hvordan en kan gjøre faget engasjerende for lærere og elever. Boka henvender seg lærerstudenter, lærere, og til alle som er opptatt av matematikk og læring.

ISBN: 978-82-90898-491
Pris: 500,-