Det matematiske barnet

det_matematiske_barnet

Forfattere: Ida Heiberg Solem, Elin Kirsti Lie Reikerås

Boken handler om hvordan barn i samspill med andre bruker, språksetter og utvikler matematikk.

Samtidig handler den om den voksnes matematiske og didaktiske forståelse av dette.

Boken han mange forslag til aktiviteter en kan gjøre/oppleve sammen med barn.

ISBN 978-82-90898-26-6

Pris: 510,–