Begynneropplæringen

begynneropplaringen1Forfatter: Marit Johnsen-Høines

Forfatteren viser hvordan barns uformelle språk og matematiske innsikt gir grunnlag for å lære matematikk. Gjennom en problemløsende tilnærming og språklig perspektiv på matematikken får en innsikt i barns utvikling av tallbegrep og algoritmelæring.

Johnsen-Høines motiverer til språklig mangfold der barn snakker, leker, tegner og skriver matematikk. Teksten er bygget opp ved hjelp av eksempler fra praksis på en slik måte at praksisfortellingene formidler teorien og teorien formidler praksis.

ISBN 978-82-90898-14-2

Pris: 510,–