Matematiske sammenhenger Geometri

Forfattere: Christoph Kirfel, Hans Jørgen Brucker og Olga Herbjørnsen.
Redaktør: Bjørg Kristin Selvik

Omslag geometri juli 2009.indd

Matematiske sammenhenger er et læreverk som er tenkt brukt i allmennlærerutdanningen, matematikk 1.
Stoffet er organisert etter matematiske hovedelementer, serien Matematiske sammenhenger består av elementene Algebra og funksjonslære, Geometri, Tallære og Statistikk og sannsynlighetsregning.

ISBN: 978-82-90898-453

Pris: 319,–