Stillaser om barns læring

Forfatter: Nora Lindenstillaser

Boka er skrevet for førskolelærere og andre som vil tilegne seg grunnleggende teori om barns intellektuelle utvikling. den er et viktig fundament for alle som arbeider med pedagogisk tilbud til 6- åringer.

ISBN: 978-82-90898-804
Pris: 285,-